Terrestrial plant, Leaf, Vegetation, Evergreen, Grass, Agriculture, Flower
Terrestrial plant, Rectangle, Evergreen
Terrestrial plant, Rectangle, Evergreen

Varje år avverkas omkring 90 miljoner kubikmeter skog i Sverige. Ändå har mängden skog fördubblats de senaste etthundra åren.

Hur hänger det ihop? Och hur kan det vara bra för klimatet att fälla skog?


Snart vet du, när du lärt dig...

Varje träd som fälls...

Tvärtom

Håller träden i Sverige på att ta slut?

Material property, Green, Line, Rectangle
Material property, Green, Line, Rectangle
Material property, Green, Line, Rectangle

Skogens matematik

Osannolika helt sanna siffror om den svenska skogen.

Woody plant, Tree, Branch, Twig

0

0

0

=

För varje träd som slutavverkas
planteras två nya!

Sky, Plant, Branch, Twig, Tree, Trunk
Natural landscape, World, Tree, Twig, Trunk, Sky

0

0

0

x

>

Av trädens tillväxt avverkas bara 75 procent.
Det är ett av skälen till att vi får mer skog för varje år.

0,

0

0

0

x

000

=

Sverige släpper varje år ut 48 miljoner ton koldioxid.

Men våra 87 miljarder träd suger upp 40 av dessa miljoner.

20 procent av skogen är över 120 år gammal
Vi får mer och mer gammal skog. Idag är en femtedel av skogen över 120 år och mängden gammelskog har ökat markant sedan mitten av 1990-talet. I södra Sverige har vi idag mer gammal skog än när Riksskogstaxeringens mätningar började för snart 100 år sedan.
Antalet grova lövträd har ökat dramatiskt
Grova lövträd är särskilt viktiga för biologisk mångfald. Idag står nästan tre gånger fler gamla, grova träd i vår skog jämfört med för 100 år sedan.
Mängden döda träd ökar stort och det är bra
Döda träd ger liv åt många arter i skogen. Faktum är att hälften av de rödlistade skogsarterna är knutna till döda träd. Glädjande nog finns idag mer än dubbelt så mycket död ved i våra skogar än vad som fanns för 100 år sedan.
Vi får fler och fler riktigt gamla träd
I Sverige är 250 miljoner träd över 200 år. Antalet 200-åriga träd ökar med 3 miljoner per år.
En fjärdedel av skogsmarken brukas inte av miljöskäl
Den är undantagen från brukande till förmån för andra ekosystemtjänster.

och visste du att...

Pssst! Vad är det som susar bland träden?

Vill du ha ännu mer fakta och koll på vad som händer i skogen? Teckna dig för vårt nyhetsbrev så flyger det totalt tre brev rakt in i din epostlåda.

Är du medlem i LRF?*

Apropå flyga

Var är skogens alla fåglar?

I skogen såklart!

På 24 år har antalet fåglar i den svenska skogen ökat med 15 miljoner.

Våra skogar bidrar till biologisk mångfald.
Till ett bättre klimat, en levande landsbygd, ekonomisk tillväxt och sysselsättning för många.

 

Kort sagt, skogen får hela Sveriges att växa
– på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt.

Skogens konung går på två ben.

Skogens konung

går på två ben.

Visste du att nästan hälften av skogsmarken i Sverige är familjeskogsbruk som drivs av enskilda personer? Vi talar om 310 000 familjeskogsbrukare, det är nästan hela Malmö...

Och visste du att skogen är den bransch i Sverige som har flest egenföretagande kvinnor, 38 procent? Nu vet du.

Följ med in i skogen

Här kan du läsa och se mer om vad som händer bland träden.

5 myter om den

svenska skogen

Skogsbruket 100 år

– vilken utveckling!

Vi syftar inte på troll, men det finns andra vanliga missuppfattningar.

Det senaste århundradet

har varit omvälvande för

alla som arbetar i skogen.

Vi är specialiserade på de gröna näringarna.

Du får expertkunskap, kostnadsfri juridisk vägledning och konkreta mallar och verktyg för företagare.

Du får rabatter och förmåner på allt från el och solceller till byggnadsmaterial och drivmedel.

…och framför allt bidrar du till att vi kan utveckla den gröna näring som skogen är!

!

3

2

1

                    skäl till varför du ska vara medlem i LRF.

tre

     två,

Ett,

Gesture, Font